Link Count: 0

ਟੂਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਬੈਚ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਜੋ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ TXT ਅਤੇ Excel ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। TXT ਜਾਂ Excel।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।