Item Count: {{allCount}}

Вовед во алатката

Интернет-списокот на текст во алатката низа JSON може да конвертира текстуален список по линија во формат на низа JSON. Откако ќе заврши конверзијата, поддржува копирање или преземање со еден клик.

Празните линии во списокот со текст и празнините пред и по податоците може автоматски да се отстранат, а генерираниот JSON е неформатирана статусна низа.

Како да се користи

Откако ќе го залепите списокот со текст, кликнете на копчето за да ја завршите конверзијата на списокот со текст во формат на низа JSON. Ако има празни линии во текстуалните податоци или празни места пред и по текстуалните ставки, можете да изберете Автоматско филтрирање на празни линии или празно место водат и задоцнети.

Можете да кликнете на копчето примерок за брзо искусување на оваа алатка.