IP数量:0

Вовед во алатката

Алатката за извлекување серија на IP адреса на интернет може да ги извлече сите IPv4 адреси во текстот во серии, што е погодно за сортирање и филтрирање на IP адреси и поддржува извоз во TXT и Excel.

Оваа алатка поддржува само IPv4 адреси, а не IPv6 адреси.

Како да се користи

Откако ќе го залепите текстот што треба да се обработи, кликнете на копчето за да го завршите извлекувањето на IP адресата. По завршувањето, можете брзо да го копирате резултатот или да го извезете во TXT или Excel.

Можете да кликнете на копчето примерок за брзо искусување на функцијата на оваа алатка.