Word Count: 0

Вовед во алатката

Онлајн алатката за извлекување англиски зборови може да ги извлече сите англиски зборови во текстот, да ги филтрира и филтрира квалификуваните англиски зборови со еден клик, да поддржува извоз во TXT или Excel.

Оваа алатка може да ги извлече сите англиски зборови од неуредна текстуална низа и да ги подреди во една по линија за брзо сортирање и филтрирање на текстуални податоци.

Како да се користи

Залепете го текстот што треба да се обработи и кликнете на копчето за да го завршите извлекувањето. Откако ќе заврши екстракцијата, можете брзо да ги копирате или извезете зачуваните резултати во TXT или Excel.

Можете да кликнете на копчето примерок за да ја искусите оваа алатка.