Link Count: 0

معرفی ابزار

ابزار استخراج دسته ای پیوند آنلاین، که می تواند تمام آدرس های لینک وب سایت را در متن به صورت دسته ای استخراج کند، که برای مرتب سازی و فیلتر کردن پیوندها راحت است و از صادرات به TXT و Excel پشتیبانی می کند.

نحوه استفاده از

متن مورد نظر را جای‌گذاری کنید و روی دکمه کلیک کنید تا پیوند استخراج تکمیل شود. پس از تکمیل، می‌توانید به سرعت نتیجه را کپی کنید یا آن را به آن صادر کنید. TXT یا Excel.

برای تجربه سریع عملکرد این ابزار، می‌توانید روی دکمه نمونه کلیک کنید.