معرفی ابزار

ابزار استخراج دسته ای آدرس ایمیل آنلاین می تواند تمام آدرس های ایمیل موجود در متن را به صورت دسته ای استخراج کند، که برای مرتب سازی و فیلتر کردن آدرس های ایمیل راحت است و از صادرات به TXT و Excel پشتیبانی می کند.

نحوه استفاده از

پس از چسباندن متنی که باید پردازش شود، روی دکمه کلیک کنید تا استخراج آدرس ایمیل کامل شود. پس از تکمیل، می‌توانید به سرعت نتیجه را کپی یا صادر کنید. آن را به TXT یا Excel.

برای تجربه سریع عملکرد این ابزار، می‌توانید روی دکمه نمونه کلیک کنید.