Вступ до інструмента

Онлайновий калькулятор IRR може швидко обчислити значення результату IRR для набору даних, по одному рядку для кожного даних, і результат обчислення узгоджується з Excel.

Інструмент IRR є незамінним інструментом і еталонним індикатором доходу у фінансовій галузі. У багатьох випадках необхідно розрахувати внутрішню норму прибутку IRR даних, щоб оцінити норму прибутковості інвестицій та справжня річна процентна ставка запозичень.

Результат розрахунку цього інструмента узгоджується з результатом розрахунку формули IRR в Excel, яка може зручніше обчислити значення IRR наведених даних.

Як використовувати

Введіть дані для обчислення, по одному в рядку, натисніть кнопку, щоб розпочати обчислення, дані повинні мати принаймні одне додатне значення та одне негативне значення .

Ви можете натиснути кнопку зразка, щоб переглянути зразки даних, щоб швидко відчути роботу цього інструмента.

Про IRR

Часткова ставка прибутку, англійська назва: Internal Rate of Return, скорочено IRR. Відноситься до норми прибутку, якої можуть реально досягти інвестиції в проект. Це ставка дисконтування, коли загальна теперішня вартість притоку капіталу дорівнює загальній теперішній вартості потоків капіталу, а чиста теперішня вартість дорівнює нулю. Якщо ви не користуєтеся комп’ютером, внутрішня норма прибутку буде розрахована з використанням кількох ставок дисконтування, доки ви не знайдете ставку дисконтування, чиста поточна вартість якої дорівнює або близька до нуля. Внутрішня норма прибутку — це норма прибутку, якої прагне досягти інвестиція, і ставка дисконтування, яка може зробити чисту теперішню вартість інвестиційного проекту рівною нулю.