Корал кертү

Онлайн URLencode кодлау / URLdecode декодлау коралы текст символларын тиз кодлый ала яки кодланган текст URLdecode.

Ничек кулланырга

Текст мәгълүматларын ябыштырганнан соң, URL кодлау яки URL декодлау өчен URLencode яки URLdecode төймәсенә басыгыз. басыгыз.