Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn textarea guraly, tekst formatyny ýa-da tekst redaktirlemesini aýyrmak üçin bir gezek basmak ýa-da TXT-a eksport etmek üçin textarea ulanyp bilersiňiz.

Bu gural, kompýuterdäki ýönekeý tekst programmasyna deň bolan HTML tekstini göçüreniňizde awtomatiki usulda göterilýän formaty aýyrmak üçin ulanylyp bilner.

Nädip ulanmaly? bir gezek basyň ýa-da göçürip alyň we enjamda size TXT ýazdyryň.