Item Count: {{allCount}}

Gurallaryň tanyşdyrylyşy

JSON massiw guralyna onlaýn tekst sanawy her setirde tekst sanawyny JSON massiw görnüşine öwrüp biler. Öwürmek tamamlanandan soň, bir gezek basmak ýa-da göçürip almak goldaýar.

Tekst sanawyndaky boş setirler we maglumatlar öň we soň boşluklar awtomatiki usulda aýrylyp bilner we döredilen JSON formatlanmadyk ýagdaý setiridir.

Nädip ulanmaly

Tekst sanawyny ýelmänsoň, tekst sanawyny JSON massiw görnüşine öwürmek üçin düwmä basyň. Tekst maglumatlarynda boş setirler bar bolsa ýa-da Tekst elementlerinden öň we soň boşluklar, boş çyzyklary ýa-da öňdebaryjy we yzky ýerleri awtomatiki süzüp bilersiňiz.

Bu guraly çalt başdan geçirmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.