+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn surat öwrülişi, suratlary Base64 kodlanan tekst nyşanlaryna öwrüp biler we bir gezek basmak ýa-da TXT-a eksport etmegi goldaýar.

Surat Base64 kodlamaga öwrülenden soň, tekst maglumatlarynyň göwrümi asyl surat göwrüminden has uly bolar.

Nädip ulanmaly

suratyňyzy göni sahypa ýüklemek ýa-da çekmek üçin basyň, gural şekili awtomatiki usulda Base64 kodlamasyna öwürer.

Base64 kodlaýyş öwrülişigi tamamlanandan soň, öwrülişigiň netijesini bir düwme bilen göçürip bilersiňiz ýa-da TXT faýlyny göçürip almak üçin düwmä basyp bilersiňiz. ýerli enjam.