+ Select File
Image Preview
Preview

Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn surat 300DPI çözgüdi üýtgetmek guraly, surat ölçegini 300DPI ýa-da adaty durulyk bahalary, gural diňe DPI görkeziş bahasyny üýtgedýär, ýöne şekiliň ululygyny we şekiliň hilini üýtgetmeýär.

Gural şekiliň keseligine we dikligine 300DPI ýa-da DPI bahasyna düzer we diňe 1MB ululykdaky resminamada şekilleri goldaýar.

DPI üýtgedilenden soň, suratyňyzyň ini we beýikligi üýtgemez, şekiliň hili üýtgemez we gural diňe DPI üýtgeder. görkeziş bahasy.

Nädip ulanmaly

Üýtgedilmeli DPI şekilini düzüň, ýüklemä basyň ýa-da suraty gönüden-göni sahypa süýşüriň we gural DPI modifikasiýasyny awtomatiki usulda tamamlar.

Üýtgetme tamamlanandan soň göçürip almak we ýerli görnüşde saklamak üçin düwmä basyp bilersiňiz. Kompýuteri ýatda saklap bilmeýän bolsaňyz, sag- basyň we ýatda saklaň, saklamak üçin telefony basyp saklaň.