Text Item Total: (Auto Hidden Copied Items)

  • {{ item.txt }}

Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn tekst sanawynyň elementini göçürmek guraly, sanaw tekstini her setirde bir sanaw elementine bölüp bilersiňiz, teksti gysga wagtda göçürmek üçin sanaw elementine basyp bilersiňiz we sanaw elementi bolar gyzyl reňkde boluň we bellik göçürildi.

Durmuşda köplenç köp sanly tekst elementini göçürmeli we ýelmemeli. Her tekst elementi aýratynlykda saýlanýar. Göçürmek we ýelmemek gaty kyn we wagt talap eder. Bu guraly çalt bölmek üçin ulanyň. Tekst sanawy. Bir gezek basmak bilen göçürmek üçin sanaw elementine basyň, bu tekst göçürmegiň we ýelmemegiň wagtyny ep-esli tygşytlap we tekst maglumatlary gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Nädip ulanmaly

Sanawyň tekstini goýanyňyzdan soň, bölmek düwmesine basyň, gural sanawy sanawda bir tekst elementine böler, çalt göçürmek üçin tekst elementine basyň tekst elementiniň teksti.

Göçürmek üçin tekst basylandan soň, şriftiň reňki göçürilendigini ýa-da ýokdugyny görkezmek üçin awtomatiki usulda gyzyl öwüsýär.

Tekstiň iki gapdalyndaky boşluklary aýyrmagy saýlap bilersiňiz, göni barlaň.

Göçürilen tekst elementini gizlemek üçin hem barlap bilersiňiz. Göçürmek üçin tekst basylandan soň awtomatiki usulda gizlener.