கருவி அறிமுகம்

ஆன்லைன் மின்னஞ்சல் முகவரி தொகுதி பிரித்தெடுக்கும் கருவியானது உரையில் உள்ள அனைத்து மின்னஞ்சல் முகவரிகளையும் தொகுப்பாக பிரித்தெடுக்க முடியும், இது மின்னஞ்சல் முகவரிகளை வரிசைப்படுத்துவதற்கும் வடிகட்டுவதற்கும் வசதியானது மற்றும் TXT மற்றும் Excel க்கு ஏற்றுமதி செய்வதை ஆதரிக்கிறது.

எப்படிப் பயன்படுத்துவது

செயல்படுத்த வேண்டிய உரையை ஒட்டிய பிறகு, மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பிரித்தெடுப்பதை முடிக்க பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். முடிந்த பிறகு, முடிவை விரைவாக நகலெடுக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம் அதை TXT அல்லது Excel க்கு.

இந்தக் கருவியின் செயல்பாட்டை விரைவாக அனுபவிக்க, மாதிரி பொத்தானைக் கிளிக் செய்யலாம்.