Names Count: {{nameArr.length}} , Groups Count: {{groupNum}}

Group : {{item.length}}

Hyrja e veglave

Mjeti i grupimit të rastësishëm të listës në internet, i cili mund ta ndajë plotësisht listën në mënyrë të rastësishme në disa grupe, grupimi është i drejtë dhe i drejtë, i shpejtë dhe efikas dhe mbështet eksportimin në Excel pas grupimit.

Grupimi i rastësishëm përdoret në aktivitete ose ahengje të ndryshme dhe njerëzit ndahen objektivisht dhe rastësisht në një numër të caktuar grupesh. Ky mjet mund të kryejë grupimin e rastësishëm me një klikim, i cili është i përshtatshëm dhe i shpejtë.

Mund të përdoret jo vetëm për grupimin e listës së njerëzve, por edhe për grupimin e rastësishëm të artikujve të ndryshëm, si grupimi i rastësishëm i kafshëve shtëpiake, grupimi i rastësishëm i frutave dhe grupimi i rastësishëm i listave të ndryshme.

Si të përdorni

Ngjitni listën e listave që duhet të grupohen, një për rresht, klikoni butonin për të përfunduar grupimin e rastësishëm dhe lista e grupimit do të shikohet realisht Pas grupimit, mund të vazhdoni të randomizoni nëse nuk jeni të kënaqur Grupi derisa të jeni të kënaqur.

Mund të klikoni butonin mostër për ta përjetuar shpejt këtë mjet.