Word Count: 0

Hyrja e veglave

Mjeti online i nxjerrjes së fjalëve në anglisht mund të nxjerrë të gjitha fjalët anglisht në tekst, duke filtruar dhe filtruar me një klikim fjalë të kualifikuara në anglisht, duke mbështetur eksportimin në TXT ose Excel.

Ky mjet mund të nxjerrë të gjitha fjalët në anglisht nga një varg teksti i çrregullt dhe t'i renditë ato në një për rresht për renditje dhe filtrim të shpejtë të të dhënave të tekstit.

Si të përdoret

Ngjitni tekstin që do të përpunohet dhe klikoni butonin për të përfunduar nxjerrjen. Pasi të përfundojë nxjerrja, mund të kopjoni ose eksportoni shpejt rezultatet e ruajtura në TXT ose Excel.

Mund të klikoni butonin mostër për të përjetuar këtë mjet.