Item Count: {{allCount}}

Uvod v orodje

Spletno orodje za seznam besedil v matriko JSON lahko pretvori seznam besedila na vrstico v obliko matrike JSON. Po končani pretvorbi podpira kopiranje ali prenos z enim klikom.

Prazne vrstice na seznamu besedil ter presledki pred in za podatki se lahko samodejno odstranijo, ustvarjeni JSON pa je neformatiziran statusni niz.

Kako uporabljati

Ko prilepite seznam besedil, kliknite gumb, da dokončate pretvorbo seznama besedil v obliko matrike JSON. Če so v besedilnih podatkih prazne vrstice oz. presledki pred in za besedilnimi elementi, lahko izberete Samodejno filtriranje praznih vrstic ali začetnih in končnih presledkov.

Lahko kliknete vzorčni gumb, da hitro izkusite to orodje.