Item Count: {{allCount}}

Úvod nástroja

Online nástroj pre textový zoznam na pole JSON dokáže konvertovať textový zoznam na riadok do formátu poľa JSON. Po dokončení prevodu podporuje kopírovanie alebo stiahnutie jedným kliknutím.

Prázdne riadky v textovom zozname a medzery pred a za údajmi možno automaticky odstrániť a vygenerovaný JSON je neformátovaný stavový reťazec.

Ako používať

Po vložení textového zoznamu kliknutím na tlačidlo dokončite konverziu textového zoznamu do formátu poľa JSON. Ak sú v textových údajoch prázdne riadky alebo medzery pred a za textovými položkami, môžete vybrať možnosť Automaticky filtrovať prázdne riadky alebo medzery na začiatku a na konci.

Ak chcete rýchlo vyskúšať tento nástroj, môžete kliknúť na tlačidlo ukážky.