+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Úvod nástroja

Online nástroj na konverziu obrázkov dokáže konvertovať obrázky na textové znaky kódované v Base64 a podporuje kopírovanie alebo exportovanie jedným kliknutím do TXT.

Po konverzii obrázka na kódovanie Base64 bude objem textových údajov väčší ako objem pôvodného obrázka.

Ako používať

kliknutím nahrajte alebo presuňte obrázok priamo na stránku, nástroj automaticky prevedie obrázok do kódovania Base64.

Po dokončení prevodu kódovania Base64 môžete skopírovať výsledok prevodu jedným kľúčom alebo kliknutím na tlačidlo stiahnuť a uložiť súbor TXT do miestne zariadenie.