IP数量:0

Predstavenie nástroja

Online nástroj na dávkovú extrakciu adries IP dokáže hromadne extrahovať všetky adresy IPv4 v texte, čo je vhodné na triedenie a filtrovanie adries IP a podporuje export do formátu TXT a Excel.

Tento nástroj podporuje iba adresy IPv4, nie adresy IPv6.

Ako používať

Po vložení textu, ktorý sa má spracovať, kliknutím na tlačidlo dokončite extrakciu adresy IP. Po dokončení môžete výsledok rýchlo skopírovať alebo exportovať do TXT alebo Excel.

Ak chcete rýchlo vyskúšať funkciu tohto nástroja, môžete kliknúť na tlačidlo ukážky.