Text Item Total: (Auto Hidden Copied Items)

  • {{ item.txt }}

Úvod nástroja

Online nástroj na kopírovanie položiek zoznamu textu, môžete rozdeliť text zoznamu na jednu položku zoznamu na riadok, kliknutím na položku zoznamu rýchlo skopírujete text do schránky a položka zoznamu sa be Svieti na červeno a značka bola skopírovaná.

V živote často potrebujete skopírovať a prilepiť veľké množstvo textových položiek. Každá textová položka je vybraná samostatne. Kopírovanie a vkladanie bude veľmi problematické a zdĺhavé. Použite tento nástroj na rýchle rozdelenie Text list Kliknite na položku zoznamu, ktorú chcete skopírovať jedným kliknutím, čo môže výrazne ušetriť čas na kopírovanie a vkladanie textu a zlepšiť efektivitu spracovania textových údajov.

Ako používať

Po vložení textu zoznamu kliknite na tlačidlo rozdelenia, nástroj rozdelí zoznam na jednu textovú položku na riadok, kliknutím na textovú položku rýchlo skopírujete text textovej položky.

Po kliknutí na text, ktorý chcete skopírovať, sa farba písma automaticky zmení na červenú, čo znamená, že bol skopírovaný.

Môžete sa rozhodnúť odstrániť medzery na oboch stranách textu, stačí to priamo skontrolovať.

Môžete tiež začiarknuť políčko, ak chcete skopírovanú textovú položku skryť. Po kliknutí na text, ktorý chcete skopírovať, sa automaticky skryje.