Verktøyintroduksjon

Online URLencode-koding/URLdecode-dekodingsverktøy kan raskt kode teksttegn URLencode eller dekode kodet tekst URL-decode.

Hvordan bruke

Etter å ha limt inn tekstdataene, klikk på URLencode eller URLdecode-knappen for å utføre URL-koding eller URL-dekoding. Etter behandlingen kan du kopiere resultatet til utklippstavlen med en klikk.