+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Verktøyintroduksjon

Det elektroniske bildekonverteringsverktøyet kan konvertere bilder til Base64-kodede teksttegn, og støtter ett-klikks kopiering eller eksport til TXT.

Etter at bildet er konvertert til Base64-koding, vil tekstdatavolumet være større enn det originale bildevolumet.

Hvordan bruke

klikk for å laste opp eller dra bildet ditt direkte til siden, verktøyet vil automatisk konvertere bildet til Base64-koding.

Etter at Base64-kodingskonverteringen er fullført, kan du kopiere konverteringsresultatet med én tast eller klikke på knappen for å laste ned og lagre TXT-filen til den lokale enheten.