Text Item Total: (Auto Hidden Copied Items)

  • {{ item.txt }}

Verktøyintroduksjon

Kopieringsverktøy for tekstlisteelementer på nettet, du kan dele listeteksten i ett listeelement per linje, klikk på listeelementet for raskt å kopiere teksten til utklippstavlen, og listeelementet vil be Blir rød og merket er kopiert.

I livet må du ofte kopiere og lime inn et stort antall tekstelementer. Hvert tekstelement velges individuelt. Kopiering og innliming vil være svært plagsomt og tidkrevende. Bruk dette verktøyet til å raskt dele opp tekstliste. Klikk på listeelementet for å kopiere med ett klikk, noe som kan spare mye tid for tekstkopiering og innliming og forbedre effektiviteten til tekstdatabehandling.

Hvordan bruke

Etter å ha limt inn teksten i listen, klikk på del-knappen, verktøyet deler listen i ett tekstelement per linje, klikk på tekstelementet for raskt å kopiere teksten til tekstelementet.

Etter at teksten er klikket for å kopiere, blir skriftfargen automatisk rød for å indikere om den er kopiert.

Du kan velge å fjerne mellomrom på begge sider av teksten, bare sjekk den direkte.

Du kan også krysse av for å skjule det kopierte tekstelementet. Etter at teksten er klikket for å kopiere, vil den automatisk skjules.