Хэрэгслийн танилцуулга

Онлайн URLencode кодчилол/URLdecode тайлах хэрэгсэл нь URLencode текстийн тэмдэгтүүдийг хурдан кодлох эсвэл кодлогдсон текст URLdecode кодыг тайлах боломжтой.

Хэрхэн ашиглах вэ

Текст өгөгдлийг буулгасны дараа URLencode эсвэл URLdecode товчийг дарж URL кодчилол эсвэл URL тайлах ажлыг гүйцэтгэнэ. Боловсруулсны дараа үр дүнг түр санах ой руу хуулж болно. дарна уу.