Хэрэгслийн танилцуулга

Богино URL/богино холбоосоор жинхэнэ холбоосын URL-г сэргээх боломжтой, 301 эсвэл 302 чиглүүлэлт ашигладаг бүх богино URL платформуудыг дэмждэг богино URL-г сэргээх онлайн хэрэгсэл.

Хэрэгсэл нь JS-г ашиглан шилжих богино URL-г дэмждэггүй. Энэ нь зөвхөн HTTP статус код руу шилжих богино URL-уудыг дэмждэг. Аливаа богино URL платформын холбоосыг сэргээх боломжтой.

Хэрхэн ашиглах вэ

Богино URL-г буулгасны дараа товчийг дарж эх URL-г богино URL-д сэргээнэ үү. Холбоосыг сэргээсний дараа та эх холбоосыг нэгээр хуулж болно. дарна уу.

Та энэ хэрэгслийн функцийг мэдрэхийн тулд жишээ товчийг дарж болно.