ടൂൾ ആമുഖം

ഓൺലൈൻ ടെക്‌സ്‌റ്റേറിയ ടൂൾ, ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഫോർമാറ്റോ ടെക്‌സ്‌റ്റ് എഡിറ്റിംഗോ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ടെക്‌സ്‌റ്റേറിയ ഉപയോഗിക്കാം, കൂടാതെ TXT-ലേക്ക് ഒറ്റ-ക്ലിക്ക് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എക്‌സ്‌പോർട്ട് പിന്തുണയ്‌ക്കും.

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്ലെയിൻ ടെക്‌സ്‌റ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് തുല്യമായ HTML ടെക്‌സ്‌റ്റ് പകർത്തുമ്പോൾ സ്വയമേവ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫോർമാറ്റ് നീക്കംചെയ്യാൻ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം.

എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം, ആവശ്യാനുസരണം ടെക്‌സ്‌റ്റ് എഡിറ്റുചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കുക. ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്‌ത ശേഷം, ക്ലിപ്പ്ബോർഡിലേക്ക് പകർത്താൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഒരു ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപകരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് TXT സേവ് ചെയ്യുക.