ടൂൾ ആമുഖം

ഓൺലൈൻ ഹ്രസ്വ URL പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ ടൂൾ, ചെറിയ URL/ഷോർട്ട് ലിങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലിങ്ക് URL പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകും, കൂടാതെ 301 അല്ലെങ്കിൽ 302 റീഡയറക്‌ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഹ്രസ്വ URL പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ജമ്പ് ചെയ്യാൻ JS ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹ്രസ്വ URL-കളെ ടൂൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. HTTP സ്റ്റാറ്റസ് കോഡുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഹ്രസ്വ URL-കളെ മാത്രമേ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കൂ. ഏത് ചെറിയ URL പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ലിങ്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകും.

എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഹ്രസ്വ URL ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം, ഹ്രസ്വ URL-ലെ യഥാർത്ഥ URL പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ലിങ്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പകർത്താനാകും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഈ ടൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.