+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Вовед во алатката

Алатката за конверзија на слики преку Интернет може да конвертира слики во текстуални знаци шифрирани со Base64 и поддржува копирање или извоз со еден клик во TXT.

Откако сликата ќе се претвори во кодирање Base64, волуменот на текстуалните податоци ќе биде поголем од оригиналниот волумен на сликата.

Како да се користи

кликнете за да ја поставите или повлечете вашата слика директно на страницата, алатката автоматски ќе ја конвертира сликата во кодирање Base64.

Откако ќе заврши конверзијата на кодирањето Base64, можете да го копирате резултатот од конверзијата со едно копче или да кликнете на копчето за да ја преземете и зачувате датотеката TXT во локалниот уред.