Names Count: {{nameArr.length}} , Groups Count: {{groupNum}}

Group : {{item.length}}

Вовед во алатката

Алатка за случајно групирање на онлајн листа, која може целосно случајно да ја подели листата во неколку групи, групирањето е фер и правично, брзо и ефикасно и поддржува извоз во Excel по групирањето.

Случајното групирање се користи во различни активности или забави, а луѓето објективно и случајно се поделени во одреден број групи. Оваа алатка може да го комплетира случајното групирање со еден клик, што е практично и брзо.

Може да се користи не само за групирање на списокот на луѓе, туку и за случајно групирање на различни ставки, како што се случајно групирање на домашни миленици, случајно групирање на овошје и случајно групирање на разни списоци.

Како да се користи

Залепете го списокот со списоци што треба да се групираат, по една по линија, кликнете на копчето за да го завршите случајното групирање, а списокот со групирање ќе биде прегледан реално По групирањето, можете да продолжите со рандомизирање ако не сте задоволни Група додека не сте задоволни.

Можете да кликнете на копчето примерок за брзо искусување на оваа алатка.