+ Select File
Image Preview
Preview

Вовед во алатката

Алатката за модификација на резолуцијата на сликата на интернет со 300DPI, можете да ја поставите резолуцијата на сликата на 300DPI или За прилагодено вредностите на резолуцијата, алатката само ја менува вредноста на приказот на DPI, но не ја менува големината на сликата и квалитетот на сликата.

Алатката ќе ја постави хоризонталната и вертикалната резолуција на сликата на 300DPI или вредноста на DPI што сте ја поставиле и поддржува само слики со големина од 1MB.

Откако ќе се измени DPI, ширината и висината на вашата слика нема да се променат, квалитетот на сликата нема да се промени, а алатката само ќе го измени DPI приказната вредност.

Како да се користи

Поставете ја вредноста на DPI на сликата што треба да се измени, кликнете на поставување или прикачете ја вашата Повлечете ја сликата директно на страницата и алатката автоматски ќе ја заврши модификацијата на DPI на сликата.

По завршувањето на модификацијата, можете да кликнете на копчето за да го преземете и зачувате локално. Ако не можете да го зачувате компјутерот, десно- кликнете и зачувајте како, само притиснете и задржете го телефонот за да зачувате.