Rīka ievads

Tiešsaistes URLencode kodēšanas/URLdecode dekodēšanas rīks var ātri iekodēt teksta rakstzīmes URLencode vai atšifrēt kodētu tekstu URLdecode.

Kā lietot

Pēc teksta datu ielīmēšanas noklikšķiniet uz pogas URLencode vai URLdecode, lai veiktu URL kodēšanu vai URL dekodēšanu. Pēc apstrādes varat kopēt rezultātu starpliktuvē ar vienu klikšķis.