ការណែនាំអំពីឧបករណ៍

ឧបករណ៍ textarea លើបណ្តាញ អ្នកអាចប្រើ textarea ដើម្បីលុបទម្រង់អត្ថបទ ឬការកែសម្រួលអត្ថបទ ហើយគាំទ្រការចម្លងដោយចុចតែម្តង ឬនាំចេញទៅ TXT ។

ឧបករណ៍​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​លុប​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពេល​ចម្លង​អត្ថបទ HTML ដែល​ស្មើ​នឹង​កម្មវិធី​អត្ថបទ​ធម្មតា​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ។

របៀបប្រើ

បន្ទាប់ពីបិទភ្ជាប់អត្ថបទដែលត្រូវដំណើរការ សូមបញ្ចប់ការកែសម្រួលអត្ថបទតាមតម្រូវការ។ បន្ទាប់ពីដំណើរការទិន្នន័យអត្ថបទ ចុចប៊ូតុងដើម្បីចម្លងវាទៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ដោយប្រើ ចុចមួយដង ឬទាញយក ហើយរក្សាទុក TXT ទៅកាន់អ្នកនៅក្នុងឧបករណ៍។