ინსტრუმენტების შესავალი

ონლაინ URLencode encoding/URLdecode decoding ინსტრუმენტს შეუძლია სწრაფად დაშიფროს ტექსტის სიმბოლოები URLencode ან გაშიფროს დაშიფრული ტექსტის URLdecode.

როგორ გამოვიყენოთ

ტექსტური მონაცემების ჩასმის შემდეგ დააწკაპუნეთ URLencode ან URLdecode ღილაკზე URL-ის კოდირების ან URL-ის დეკოდირების შესასრულებლად. დამუშავების შემდეგ შეგიძლიათ შედეგის კოპირება გაცვლის ბუფერში ერთით. დააწკაპუნეთ.