מבוא לכלי

כלי קידוד URLencode/פענוח URL-URL פענוח יכול לקודד במהירות תווי טקסט URLencode או לפענח טקסט מקודד URLdecode.

כיצד להשתמש

לאחר הדבקת נתוני הטקסט, לחץ על הלחצן URLencode או URLdecode כדי לבצע קידוד כתובת URL או פענוח כתובת URL. לאחר העיבוד, תוכל להעתיק את התוצאה ללוח עם אחד נְקִישָׁה.