מבוא לכלי

כלי textarea מקוון, אתה יכול להשתמש ב-textarea כדי להסיר פורמט טקסט או עריכת טקסט, ולתמוך בהעתקה או ייצוא בלחיצה אחת ל-TXT.

ניתן להשתמש בכלי זה כדי להסיר את הפורמט הנישא אוטומטית בעת העתקת טקסט HTML, המקביל לתוכנית טקסט רגיל במחשב.

כיצד להשתמש

לאחר הדבקת הטקסט המיועד לעיבוד, השלם את עריכת הטקסט לפי הצורך. לאחר עיבוד נתוני הטקסט, לחץ על הכפתור כדי להעתיק אותו ללוח עם קליק אחד או הורד ושמור לך את ה-TXT במכשיר.