+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

מבוא לכלי

הכלי המקוון להמרת תמונות יכול להמיר תמונות לתווי טקסט מקודדים ב-Base64, ותומך בהעתקה או ייצוא בלחיצה אחת ל-TXT.

לאחר המרה של התמונה לקידוד Base64, נפח נתוני הטקסט יהיה גדול יותר מנפח התמונה המקורית.

כיצד להשתמש

לחץ כדי להעלות או לגרור את התמונה שלך ישירות לדף, הכלי ימיר אוטומטית את התמונה לקידוד Base64.

לאחר השלמת המרת הקידוד של Base64, תוכל להעתיק את תוצאת ההמרה עם מקש אחד או ללחוץ על הכפתור כדי להוריד ולשמור את קובץ ה-TXT המכשיר המקומי.