Item Count: {{allCount}}

Գործիքների ներածություն

Օնլայն տեքստային ցուցակը JSON զանգվածի գործիքին կարող է յուրաքանչյուր տողի տեքստային ցուցակը վերափոխել JSON զանգվածի ձևաչափի: Փոխակերպումն ավարտվելուց հետո այն աջակցում է մեկ սեղմումով պատճենելու կամ ներբեռնելու համար:

Տեքստային ցանկի դատարկ տողերը և տվյալներից առաջ և հետո բացատները կարող են ավտոմատ կերպով ջնջվել, իսկ ստեղծված JSON-ը չֆորմատավորված կարգավիճակի տող է:

Ինչպես օգտագործել

Տեքստային ցանկը տեղադրելուց հետո սեղմեք կոճակը` ավարտելու տեքստի ցուցակի փոխակերպումը JSON զանգվածի ձևաչափի: Եթե տեքստային տվյալների մեջ կան դատարկ տողեր կամ Տեքստային տարրերից առաջ և հետո բացատներ, կարող եք ընտրել «Ավտոմատ զտել դատարկ տողերը» կամ առաջատար և հետին բացատները:

Դուք կարող եք սեղմել ընտրանքային կոճակը՝ այս գործիքն արագորեն փորձելու համար: