ટૂલ પરિચય

ઓનલાઈન ટેક્સ્ટએરિયા ટૂલ, તમે ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ અથવા ટેક્સ્ટ એડિટિંગને દૂર કરવા માટે ટેક્સ્ટએરિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને એક-ક્લિક કૉપિ અથવા TXT પર નિકાસને સમર્થન આપી શકો છો.

આ ટૂલનો ઉપયોગ HTML ટેક્સ્ટની કૉપિ કરતી વખતે ઑટોમૅટિક રીતે વહન કરેલા ફોર્મેટને દૂર કરવા માટે થઈ શકે છે, જે કમ્પ્યુટરમાં સાદા ટેક્સ્ટ પ્રોગ્રામની સમકક્ષ છે.

કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

પ્રક્રિયા કરવા માટેના ટેક્સ્ટને પેસ્ટ કર્યા પછી, જરૂરિયાત મુજબ ટેક્સ્ટનું સંપાદન પૂર્ણ કરો. ટેક્સ્ટ ડેટા પર પ્રક્રિયા કર્યા પછી, તેને ક્લિપબોર્ડ પર કૉપિ કરવા માટે બટનને ક્લિક કરો એક ક્લિક કરો અથવા ડાઉનલોડ કરો અને તમારા માટે TXT ઉપકરણમાં સાચવો.