Introdución da ferramenta

A calculadora IRR en liña pode calcular rapidamente o valor do resultado IRR dun conxunto de datos, unha fila para cada dato e o resultado do cálculo é consistente con Excel.

A ferramenta TIR é unha ferramenta indispensable e un indicador de referencia de ingresos no sector financeiro. En moitos casos, é necesario calcular a taxa de retorno interna TIR dos datos para avaliar a taxa de retorno do investimento e a verdadeira taxa de interese anualizada do endebedamento.

O resultado do cálculo desta ferramenta é coherente co resultado do cálculo da fórmula IRR en Excel, que pode calcular o valor IRR dos datos proporcionados dun xeito máis cómodo.

Como usar

Introduza os datos a calcular, un dato por liña, prema no botón para iniciar o cálculo, os datos deben ser polo menos un valor positivo e un valor negativo .

Podes facer clic no botón de mostra para ver os datos de mostra e probar rapidamente a función desta ferramenta.

Acerca da IRR

Taxa parcial de retorno, nome en inglés: Internal Rate of Return, abreviado IRR. Refírese á taxa de retorno que realmente pode acadar o investimento do proxecto. É a taxa de desconto cando o valor actual total dos fluxos de capital é igual ao valor actual total dos fluxos de capital e o valor actual neto é igual a cero. Se non utiliza un ordenador, a taxa de retorno interna calcularase utilizando varias taxas de desconto ata que atope a taxa de desconto cuxo valor actual neto sexa igual ou próximo a cero. A taxa de retorno interna é a taxa de retorno que un investimento aspira a acadar, e é a taxa de desconto que pode facer que o valor actual neto do proxecto de investimento sexa igual a cero.