+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Introdución da ferramenta

A ferramenta de conversión de imaxes en liña pode converter imaxes en caracteres de texto codificados en Base64 e admite a copia cun só clic ou a exportación a TXT.

Despois de converter a imaxe á codificación Base64, o volume de datos de texto será maior que o volume da imaxe orixinal.

Como usar

faga clic para cargar ou arrastrar a súa imaxe directamente á páxina, a ferramenta converterá automaticamente a imaxe á codificación Base64.

Despois de completar a conversión da codificación Base64, pode copiar o resultado da conversión cunha tecla ou facer clic no botón para descargar e gardar o ficheiro TXT en o dispositivo local.