Word Count: 0

Introdución da ferramenta

A ferramenta de extracción de palabras en inglés en liña pode extraer todas as palabras en inglés do texto, filtrar e filtrar palabras inglesas cualificadas cun só clic, admitir a exportación a TXT ou Excel.

Esta ferramenta pode extraer todas as palabras en inglés dunha cadea de texto desordenada e clasificalas nunha por liña para ordenar e filtrar rapidamente os datos de texto.

Como usar

Pega o texto que se vai procesar e fai clic no botón para completar a extracción. Despois de completar a extracción, pode copiar ou exportar rapidamente os resultados gardados a TXT ou Excel.

Podes facer clic no botón de mostra para probar esta ferramenta.