معرفی ابزار

ابزار رمزگشایی رمزگشایی URLencode/URLdecode آنلاین می‌تواند به سرعت نویسه‌های متنی URLencode یا رمزگشایی کد URL متن رمزگذاری شده را رمزگشایی کند.

نحوه استفاده از

بعد از چسباندن داده های متنی، روی دکمه URLencode یا URLdecode کلیک کنید تا رمزگذاری URL یا رمزگشایی URL انجام شود. پس از پردازش، می توانید نتیجه را با یکی در کلیپ بورد کپی کنید. کلیک.