معرفی ابزار

ابزار textarea آنلاین، می‌توانید از textarea برای حذف قالب متن یا ویرایش متن استفاده کنید و با یک کلیک کپی یا صادرات به TXT را پشتیبانی کنید.

از این ابزار می‌توان برای حذف قالبی که به‌طور خودکار هنگام کپی کردن متن HTML که معادل یک برنامه متن ساده در رایانه است، استفاده کرد.

نحوه استفاده از

پس از چسباندن متن مورد پردازش، ویرایش متن را در صورت نیاز کامل کنید. پس از پردازش داده های متن، روی دکمه کلیک کنید تا آن را در کلیپ بورد کپی کنید. با یک کلیک یا دانلود و ذخیره TXT برای شما در دستگاه.