+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

معرفی ابزار

ابزار تبدیل تصویر آنلاین می‌تواند تصاویر را به نویسه‌های متنی با کد Base64 تبدیل کند و از کپی یا صادرات با یک کلیک به TXT پشتیبانی می‌کند.

بعد از تبدیل تصویر به کدگذاری Base64، حجم داده های متنی بزرگتر از حجم تصویر اصلی خواهد بود.

نحوه استفاده از

برای آپلود یا کشیدن مستقیم تصویر خود به صفحه کلیک کنید، ابزار به طور خودکار تصویر را به رمزگذاری Base64 تبدیل می کند.

بعد از تکمیل تبدیل کدگذاری Base64، می توانید نتیجه تبدیل را با یک کلید کپی کنید یا روی دکمه کلیک کنید تا فایل TXT دانلود و ذخیره شود. دستگاه محلی