معرفی ابزار

ابزار بازیابی URL کوتاه آنلاین، که می تواند URL لینک واقعی را در URL کوتاه/لینک کوتاه بازیابی کند و از تمامی پلتفرم های URL کوتاهی که از تغییر مسیرهای 301 یا 302 استفاده می کنند، پشتیبانی می کند.

این ابزار از نشانی‌های اینترنتی کوتاهی که از JS برای پرش استفاده می‌کنند پشتیبانی نمی‌کند. این ابزار فقط از نشانی‌های اینترنتی کوتاهی پشتیبانی می‌کند که به کدهای وضعیت HTTP می‌روند. هر پیوند پلت فرم URL کوتاه را می‌توان بازیابی کرد.

نحوه استفاده از

پس از چسباندن URL کوتاه، روی دکمه بازیابی URL اصلی در URL کوتاه کلیک کنید. پس از بازیابی پیوند، می توانید پیوند اصلی را با یکی کپی کنید. کلیک.

برای تجربه عملکرد این ابزار می توانید روی دکمه نمونه کلیک کنید.