Uvod u alat

Online HTML kod koji pokreće alat za pregled, možete brzo pokrenuti HTML kod, pogledati i pregledati stvarni efekat prikaza HTML stranice.

Ako imate statičke resurse kao što su CSS ili JS i slike, koristite CDN resurse, inače se statički resursi s relativnim putanjama neće učitavati.

Kako koristiti

Nakon što zalijepite HTML kod, kliknite na dugme za pregled i nova oznaka pretraživača će se ponovo otvoriti za pregled i pokretanje HTML koda.

Možete kliknuti na dugme uzorka da vidite HTML uzorke podataka i brzo iskusite ovaj alat.