Item Count: {{allCount}}

Въведение в инструмента

Онлайн инструментът за текстов списък в JSON масив може да преобразува текстов списък на ред във формат JSON масив. След като преобразуването приключи, той поддържа копиране или изтегляне с едно щракване.

Празните редове в текстовия списък и интервалите преди и след данните могат да бъдат автоматично премахнати, а генерираният JSON е неформатиран низ за състоянието.

Как да използвате

След като поставите текстовия списък, щракнете върху бутона, за да завършите преобразуването на текстовия списък във формат JSON масив. Ако има празни редове в текстовите данни или интервали преди и след текстовите елементи, можете да изберете Автоматично филтриране на празни редове или водещи и крайни интервали.

Можете да щракнете върху бутона за пример, за да изпробвате бързо този инструмент.