Въведение в инструмента

Онлайн HTML код, работещ с инструмент за визуализация, можете бързо да стартирате HTML код, да преглеждате и визуализирате действителния ефект на показване на HTML страницата.

Ако имате статични ресурси като CSS или JS и изображения, моля, използвайте CDN ресурси, в противен случай статични ресурси с относителни пътища няма да бъдат заредени.

Как се използва

След като поставите HTML кода, щракнете върху бутона за визуализация и нов маркер на браузъра ще бъде отворен отново за визуализация и стартиране на HTML кода.

Можете да щракнете върху бутона пример, за да видите примерни HTML данни и бързо да изпробвате този инструмент.