Names Count: {{nameArr.length}} , Groups Count: {{groupNum}}

Group : {{item.length}}

Въведение в инструмента

Инструмент за произволно групиране на онлайн списък, който може напълно да раздели списъка на няколко групи, групирането е честно и справедливо, бързо и ефективно и поддържа експортиране в Excel след групиране.

Произволното групиране се използва в различни дейности или партита и хората са обективно и произволно разделени на определен брой групи. Този инструмент може да завърши произволното групиране с едно щракване, което е удобно и бързо.

Може да се използва не само за групиране на списък с хора, но и за произволно групиране на различни елементи, като произволно групиране на домашни любимци, произволно групиране на плодове и произволно групиране на различни списъци.

Как да използвате

Поставете списъка със списъци, които трябва да бъдат групирани, по един на ред, щракнете върху бутона, за да завършите произволното групиране, и списъкът за групиране ще бъде визуализиран в реално време След групирането можете да продължите да рандомизирате, ако не сте доволни Групирайте, докато не сте доволни.

Можете да щракнете върху бутона за пример, за да изпробвате бързо този инструмент.